Social Icons

BOQ-Thai

BOQ-Thai
รับจัดทำBOQกู้ธนาคาร ประมูลก่อสร้าง ติดต่อเรา0867431141

ประมาณราคาปริมาณตะปูของงานประเภทต่าง ๆ

 ปริมาณตะปูของงานประเภทต่าง ๆ                               

 - งานวางคาน  ตง  และปูพื้นไม้  ใช้   ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร                              

  - งานติดตั้งโครงหลังคาไม้                               

 ·  ทรงเพิงแหงน ใช้  ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร
 ·  ทรงจั่ว  ใช้  ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร                                

·  ทรงปั้นหยา  ใช้  ๐.๒๕  กก./ตารางเมตร                             

 ·  ทรงไทย  ใช้ ๐.๓๐  กก./ตารางเมตร

จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI 

พร้อมให้บริการ

ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com

บริการของเรา

- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ

- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง

- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา

- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที

- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร

- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง

- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

รับถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รับถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
คิดราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมราคาล้านต้นๆ ทาวน์โฮมราคาถูก คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม3ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม2ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮมสไตล์ Modern คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม ถอดแบบทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาทาวน์เฮ้าส์ ถอดแบบทาวน์โฮม ประมาณราคาทาวน์โฮม ถอดแบบอาคารพาณิชย์ ประมาณราคาอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร

ประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร
ก่อสร้าง ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง บ้าน การ ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง ราคา ประมาณการ ก่อสร้าง บ้าน การ คิด ราคา ค่า ก่อสร้าง บ้าน ใบ ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง ราคา ประเมิน ค่า ก่อสร้าง 255, รู้งบค่าก่อสร้าง ซื้อประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร BOQ ขายประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร ธนาคารมาประเมินราคาบ้านธนาคารนัดประเมินราคาแบงค์ประเมินบ้านรับถอดแบบ ประมาณราคา ยื่นกู้ธนาคาร ประมาณราคา ยื่นกู้ธนาคารถอดแบบและประมาณราคาใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุรับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารทุกประเภท. ราคาค่าถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างรับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง รับถอดแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง BOQยื่นกู้ธนาคาร

boqthai@gmail.com

boqthai@gmail.com
โทร : 086-743-1141

รับประเมินราคางานก่อสร้าง

รับประเมินราคางานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
คิดราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมราคาล้านต้นๆ ทาวน์โฮมราคาถูก คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม3ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม2ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮมสไตล์ Modern คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม ถอดแบบทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาทาวน์เฮ้าส์ ถอดแบบทาวน์โฮม ประมาณราคาทาวน์โฮม ถอดแบบอาคารพาณิชย์ ประมาณราคาอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์

รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ

รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ
รับถอดแบบและประมาณราคา ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุต่างๆ งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคารับถอดแบบบ้าน + ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร รับคิดปริมาณงาน + ประมาณราคางานก่อสร้างจริง รับคิดปริมาณงาน + ประมาณราคาก่อสร้าง (ทำ B.O.Q.) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร สิ่งที่คุณจะได้จากเรา : 1. หมวดงานโครงสร้าง -ปริมาณงานเสาเข็ม การหาปริมาตรงานดินขุด ดินถม -งานฐานราก เสาเข็ม -ปริมาณงานคอนกรีต -ไม้แบบ -เหล็กเสริม -งานพื้นและพื้น Post-Tension -งานระบบใต้ดิน -ปริมาณโครงเหล็ก -งานทาสีกันไฟ งานสีกันสนิม -วัสดุในงานเบ็ดเตล็ด หมายเหตุ ถอดปริมาณเหล็กจาก Bar cut List 2.หมวดงานสถาปัตย์ - ปริมาณงานพื้น - ปริมาณงานผนัง - งานทาสีบ้าน - งานประตู หน้าต่าง - สุขภัณฑ์ห้องน้ำ 3. งานระบบสุขภิบาล 4.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 5.งานระบบปรับอากาส หมายเหตุ: ราคาวัสดุจะอัพเดท ณ วันที่ทาการถอดแบบ BOQ จะบอกถึงปริมาณงานและค่าแรงคนงาน

รับประมาณราคางานก่อสร้าง

การประมาณราคางานก่อสร้าง ถอดแบบ ถอดแบบและประมาณราคา รับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างรับถอดแบบถอดแบบและประมาณราคารับจ้างถอดแบบถอดแบบโครงสร้างรับถอดแบบประมาณราคาถอดแบบเหล็กรับถอดแบบบ้านการประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กโครงสร้างและประมาณราคางานก่อสร้างวิธีการประมาณราคาวิธีการประมาณราคาก่อสร้างการประมาณราคาค่าก่อสร้างการประมาณราคากลางประมาณราคาวัสดุก่อสร้างหลักการประมาณราคาวิธีการประมาณราคาการประเมินราคา

รับจัดทำถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง ค่าวัสดุ

แบบบ้านพรีม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว แบบบ้านซีแพคโมเนียบ้านเนินหญ้าแบบบ้านซีแพคโมเนียบ้านต้นแสง แบบบ้านซีแพคโมเนียบ้านร่มไม้ แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมายั่งยืนแบบบ้านซีแพคโมเนียบ้านเคียงธารแบบบ้านซีแพคโมเนียบ้านเคียงหมอกแบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมามั่นคงแบบบ้านลอนคู่สีน้ำเงินประกายมุกแบบบ้านลอนคู่สีเขียวประกายมุกแบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาร่ำรวยแบบบ้านพรีม่า สีเขียวประกายมุกแบบบ้านพรีม่าสีน้ำเงินมุกแบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาถาวร แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาเพิ่มพูนแบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมารุ่งเรือง แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาเพิ่มทรัพย์แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมามั่งคั่ง แบบรีสอร์ท FewDAVIDบ้านเงินทองมาพูนผลแบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาสมบูรณ์แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมาอุดมทรัพย์แบบบ้าน FewDAVIDบ้านเงินทองมายืนยงแบบบ้านพรีม่าสีน้ำตาล

รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รับจัดทำB.O.Q.อพาร์ทเม้นท์ รับจัดทำราคากลางอพาร์ทเม้นท์ รับถอดแบบอพาร์ทเม้นท์ รับประมาณราคาค่าก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับสร้างอพาร์ทเม้นท์เสนอราคาก่อสร้าง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ คิดราคาค่าก่อสร้างเหมา ราคาตารางเมตรละ บาท อพาร์ทเนท์Apartment อพาร์ทเม้นท์5ชั้น อพาร์ทเม้นท์6ชั้น ห้องพัก 25 ห้อง ห้องพัก 64 ห้อง แบบอพาร์ทเมนท์ จัดทำราคากลางและเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างรับถอดแบบประมาณราคา BOQอาคารพาณิชย์ ราคาค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ คำนวณราคาค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ใบประมาณราคา (BOQ)อาคารพาณิชย์ รับประมาณราคาอาคารพาณิชย์ ถอดแบบอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินอาคารพาณิชย์รับถอดแบบหอพัก รับประมาณราคาก่อสร้างหอพัก ทำBOQหอพัก ราคาประเมินค่าก่อสร้างหอพักรับถอดแบบทาวน์เฮ้าส์ รับประมาณราคาก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทำBOQทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์รับถอดแบบตึกแถว รับประมาณราคาก่อสร้างตึกแถว ทำBOQตึกแถว ราคาประเมินค่าก่อสร้างตึกแถว ถอดแบบคำนวณราคากลางตึกแถวรับถอดแบบบ้านชั้นเดียว รับประมาณราคาก่อสร้างบ้านชั้นเดียว ทำBOQบ้านชั้นเดียว ราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้านชั้นเดียว ถอดแบบคำนวณราคากลางบ้านชั้นเดียวรับถอดแบบบ้านสองชั้น รับประมาณราคาก่อสร้างบ้านสองชั้น ทำBOQบ้านสองชั้น ราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้านสองชั้น ถอดแบบคำนวณราคากลางบ้านสองชั้นรับถอดแบบบ้าน2ชั้น รับประมาณราคาก่อสร้างบ้าน2ชั้น ทำBOQบ้าน2ชั้น ราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน2ชั้น ถอดแบบคำนวณราคากลางบ้าน2ชั้น

รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บริการของเรา สนใจติดต่อ Tel.086-743-1141
1รับถอดแบบคำนวณวัสดุ ค่าแรงงาน ประมาณราคาและจัดทำ B.O.Qการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือต่อเติมบ้าน อาคาร
2.รับถอดแบบ รับประมาณราคาก่อสร้าง ทำBOQเพื่อใช้ในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
3.บริการถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาเพื่อใช้เปรียบเทียบราคาในการจัดจ้างผู้รับเหมา
4.ใบประมาณราคา (BOQ) ถอดแบบปริมาณวัสดุ และค่าแรงงานเพื่อใช้ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง
5.รับถอดปริมาณวัสดุรับถอดแบบ รับประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อใช้ควบคุมปริมาณงาน วัสดุต่างๆในงานก่อสร้าง
6.รับประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำBOQเพื่อใช้ในการคิดปริมาณงานลด-เพิ่ม
7.ถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุ เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายงวดของผู้รับเหมา
8.รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบบ้าน บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮาส์ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ออฟฟิต อาคารพาณิชย์ ร้านค้า
9.รับประมาณราคา ค่าวัสดุ ค่าแรง ปริมาณวัสดุ ตามแบบลูกค้า แบบบ้าน, แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านสวย,ขายแบบบ้าน, แบบรีสอร์ท, แบบบ้านราคาถูก, แบบแปลนบ้าน, แบบบ้านยกสูง, แบบทาวน์เฮาส์, แบบอาคารพาณิชย์,
10.ประมาณราคาตามแบบ ถอดแบบและประมาณราคา ใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุต่างๆเช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี

boqthai@gmail.com

boqthai@gmail.com
บริการ รับถอดปริมาณวัสดุ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง คิดราคา