ราคาค่าก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงตามความสูงได้อย่างไร?


เป็นปัญหา ที่หลายคนตอบไม่ค่อยได้ หรือหากตอบได้ก็ไม่ค่อยกระจ่าง เพราะความสูงกับราคาของอาคาร มักเป็นสิ่ง ไม่ค่อยตายตัว แต่หากจำเป็น ที่ต้องสรุปออกมา ก็อาจสรุปได้ว่า หากอาคาร ที่มีลักษณะ คล้ายกัน และมีพื้นที่อาคาร (Construction Area) เท่า ๆ กัน ราคาน่าจะแตกต่าง จากถูกที่สุด ไปหา แพงที่สุด ดังนี้ :

อาคาร 2-5 ชั้นถูกที่สุด เพราะระบบโครงสร้างเป็นระบบง่าย ๆ ธรรมดา พื้นที่หลังคา กับระบบสุขาภิบาล สามารถรวมกัน เป็นเพียง 1-2 ชุดก็เพียงพอ เพราะสามารถรวมกันทางตั้ง และระยะ ลาดเอียงได้ง่าย

อาคาร ชั้นเดียวแพงกว่าบ้านหลายชั้น เพราะอาคารชั้นเดียวจะมีหลังคาใหญ่กว่าอาคารหลายชั้น เมื่อเปรียบเทียบ กับพื้นที่อาคาร แต่บ้านชั้นเดียว อาจได้เปรียบว่า ไม่จำเป็นต้องมีบันได อาจทำให้อัตราส่วน ของพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย (Functional Area) มีมากกว่าอาคารหลายชั้นได้

อาคาร 5-10 ชั้นแพงมากขึ้น เนื่องเพราะเริ่มเป็นอาคารสูงแล้ว ระบบโครงสร้างเปลี่ยนไป (เช่นแรงลม เข้ามากระทบมากขึ้น จาก 80 Kg/sqm. มาเป็น 120 Kg/sqm.) ต้องมีถังน้ำบนหลังคา ต้องมีลิฟท์ ระบบอัดอากาศ ในบันได ต้องมีบันไดหนีไฟ อาจจะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้า การก่อสร้าง ต้องการความระมัดระวัง มากขึ้น เป็นต้น

อาคาร 10-20 ชั้นแพงขึ้นอีก เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นอาคารสูงเต็มรูปแบบ แรงลม ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญ วิ่งเข้าปะทะเป็น 150-160 Kg/sqm. การก่อสร้างยากขึ้น เริ่มสร้างปัญหา กับบ้านข้างเคียง ต้องใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการทำงาน

อาคาร 20-30 ชั้นแพงขึ้นอีก ถูกจำกัดเรืองความสามารถ ของผู้ก่อสร้างแล้ว อุปกรณ์การก่อสร้าง มากขึ้น เสาเข็มที่เคยใช้ เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dy Process) ซึ่งรับน้ำหนัก ได้ประมาณ 120 ตัน/ต้น ก็ใช้ไม่ได้แล้ว (เพราะต้องใช้มากเกินขนาดของฐานราก) ต้องใช้ เสาเข็ม เจาะเปียก (Wet Process) แทน การก่อสร้างยากขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาก่อสร้างนาน ราคาวัสดุ- แรงงานเปลี่ยนแปลง อัตราเสี่ยงสูง ปัญหารอบด้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาของคน) จะมีมากขึ้นและเป็นปัญหาใหญ่

อาคาร สูงกว่า 30 ชั้น … นับในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นอาคารพิเศษแล้ว ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้บริหารการก่อสร้าง ผู้ส่งวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีความสามารถ พิเศษทุกคน การขออนุญาตก่อสร้าง กับทางราชการยากขึ้น จำนวนที่จอดรถภ ายในอาคาร อาจต้องการ เกินกว่า 10 ชั้น ทำให้ต้องย้ายไปอยู่ใต้ดินบางส่วน หรือเพิ่มอุปกรณ์ พิเศษ เข้าไป

อาคาร ใต้ดิน นับเป็นอาคารที่แพงที่สุด เพราะต้องใช้วิทยาการเข้าไปต่อสู้กับธรรมชาติมากที่สุด ยิ่งสร้างลึกเท่าไร ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น

ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์ แต่น่าจะมีความเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 70%
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง ประมาณราคากลาง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
tags:รับประมาณราคา รับถอดแบบ  ถอดแบบประมาณราคา ประมูลงานก่อสร้าง ประเมินราคา BOQ. ประเมินราคาก่อสร้างรับสร้างบ้าน,รับสร้างหอพัก,รับสร้างห้องเช่า,รับสร้างอาคารพาณิชย์,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างร้านค้าห้องแถว,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างโกดังสินค้า,รับต่อเติมบ้าน,รับต่อเติมห้องน้ำ,รับต่อเติมห้องครัว,รับต่อเติมที่จอดรถ,รับต่อเติมโรงงาน,รับต่อเติมอาคารสำนักงาน,รับต่อเติมคอนโด,รับสร้างบ้าน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างออฟฟิต,รับสร้างหอพัก,รับสร้างโรงงาน,รับตกแต่งภายใน

เทคนิคการประมาณราคา งานพื้นสำเร็จรูป


เทคนิคการประมาณราคา งานพื้นสำเร็จรูป
เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
 เพื่อคำนวณราคา ตามหลักวิชาช่าง
1.คิดเป็นตารางเมตร
2.ระบุแยกตามประเภทของพื้นสำเร็จรูป (รวม Topping)


ข้อดีของพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ
• เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีวิศวกรที่ชํานาญงานคอยควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ
• ท้องพื้นจะเรียบเนียน เพียงแต่ยาปูนที่แนวรอยต่อ แล้วชักร่องเพื่อความสวยงาม และทาสีทับได้ทันที โดยไม่ต้องฉาบปูน
• เนื่องจากท้องพื้นเรียบและมีความสวยงามอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีฝ้า
• ประหยัดระยะเวลา และค่าก่อสร้าง
• มีหูเหล็ก(Stirrups) ยื่นออกมาจากแผ่นพื้นเพื่อให้ยึดกับคอนกรีตทับหน้า และเพื่มความมั่นใจว่าคอนกรีตทับหน้ากับตัวพื้นสําเร็จรูปจะยึดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน
• ความหนาของแผ่นพื้นรวมคอนกรีตทับหน้าน้อยกว่าระบบอื่นๆ ทําให้ลดความสูงของตัวอาคารลงได้
• แข็งแรง ปลอดภัย พื้นสำเร็จรูปพีซีเอ็ม จะไม่ยุบถล่มลงมาแม้ว่าค้ำยันชั่วคราวจะพังระหว่างเทคอนกรีตทับหน้า
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง ประมาณราคากลาง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
tags:รับประมาณราคา รับถอดแบบ  ถอดแบบประมาณราคา ประมูลงานก่อสร้าง ประเมินราคา BOQ. ประเมินราคาก่อสร้างรับสร้างบ้าน,รับสร้างหอพัก,รับสร้างห้องเช่า,รับสร้างอาคารพาณิชย์,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างร้านค้าห้องแถว,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างโกดังสินค้า,รับต่อเติมบ้าน,รับต่อเติมห้องน้ำ,รับต่อเติมห้องครัว,รับต่อเติมที่จอดรถ,รับต่อเติมโรงงาน,รับต่อเติมอาคารสำนักงาน,รับต่อเติมคอนโด,รับสร้างบ้าน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างออฟฟิต,รับสร้างหอพัก,รับสร้างโรงงาน,รับตกแต่งภายใน

การประมาณราคาก่อสร้าง งานเสาเข็ม,งานขุดดิน,งานถมกลับ


เทคนิคการประมาณราคา งานเสาเข็ม,งานขุดดิน,งานถมกลับ

เกณฑ์การถอดแบบสำรวจปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง
 เพื่อคำนวณราคา ตามหลักวิชาช่าง
1.คิดแยกประเภทของเสาเข็ม ปริมาณตามแบบโครงสร้าง
2.ขุดดิน  คิดตามปริมาณงานเท่ากับงานขุดดินจริง แล้วเผื่ออีก30%
3.งานถมกลับ คิดเป็นทรายถม ปริมาณเป็น ลูกบาศก์เมตร

วิธีการเลือกใช้ฐานราก แบบฐานรากแผ่ หรือ แบบเสาเข็ม
สมมุติว่าเรา จะก่อสร้างอาคารสักอาคารนึง และเราจะเลือกฐานรากแบบไหนดี ความลึกของฐานราก หรือความลึกของเสาเข็มจะลึกเท่าไร
ส่วนตัวผมจะทำอย่างนี้ครับ

ถ้า ไม่ใช่กรุงเทพ อันดับแรกผมจะถามข้อมูลดินจากที่ข้างเคียงก่อน หรือบริษัทเสาเข็มเจ้าถิ่นครับ ว่าบริเวณนั้นเขาทำฐานรากยังไง ความลึกเท่าไรเป็นข้อมูลในใจ
แล้วคำนวนออกแบบโครงสร้างตามปรกติ ผมจะทราบน้ำหนักของอาคารที่ลงในฐานรากแต่ละฐานครับว่ามีน้ำนักกดลงไปเท่าไร

ที นี้ก็มาดูข้อมูลดิน ว่าเป็นยังไง ถ้ารู้ข้อมูลดินมาว่าแถวนั้น ตอกเข็มไม่ลง และ้ต้องเป็นฐานแผ่แน่ๆ ผมก็จะระบุไว้ในแบบ เพื่อความปลอดภัยว่า
“ผู้รับเหมาจะต้องทำการสำรวจชั้นดิน หรือทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อนทำการก่อสร้าง”

ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลดิน ที่สถานที่จริง?? สำหรับการ ตรวจสอบส่วนใหญ่ จะมี 2 วิธีคือ การทำ Borring Log และการทำ plate barring Test (รายละเอียดค่อยว่ากันนะ คร่าวๆคืออันแรกเป็นการตวจสอบชั้นดิน อีกอันเป็นการเทสการรับน้ำหนักของชั้นดินครับ)

พอได้ข้อมูลดินที่แท้จริงจากบริษัทที่ทำการสำรวจแล้ว? ขั้นตอนต่อมาก็มาตัดสินใจว่า จะเลือกใช้ฐานรากแบบไหนอย่างไร ? วิธีการตัดสินใจคือ ถ้าดินในระยะตื้นๆที่สามารถทำฐานรากแผ่ได้นั้น สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้เพียงพอ ก็จะทำการออกแบบฐานรากแผ่ตามความลึกตามที่ว่า? แต่ถ้าข้อมูลดินระบุว่าที่ระดับความลึกที่สามารถทำฐานรากแผ่นั้นไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารของเราได้ ก็จำเป็นต้องพิจารณาเป็นฐานรากแบบเสาเข็มครับ

วิธีการออกแบบฐานรากแผ่ ว่าควรจะใหญ่ขนาดไหน ถ้าไม่มีข้อมูลดินจริงๆ ก็สามารถทำได้โดยการสมมุติ การรับน้ำหนักของดิน เรียกว่าเดาอย่างมีหลักการครับว่า
1. ภาคกลาง, ภาคเหนือ, อีสาน ใช้ 8 ตันต่อตารางเมตร
2. ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง ภาคใต้ ใช้ 10 ตันต่อตารางเมตร
3. โซนใกล้ ภูเขา มองเห็นภูเขา ใกล้ทะเล ใช้ 12 ตันต่อตารางเมตร
4. กรุงเทพ หรือดินอ่อน ที่อยากจะใช้ฐานแผ่ ใช้ 2 ตันต่อตารางเมตร

คร่าวๆ การออกแบบนะครับ ว่าขนาดฐานรากจะเป็นเท่าไรคือ น้ำหนักของอาคารที่ลงเสาเข็ม ลบ กับ การรับน้ำหนักของดินคูณกับพื้นที่ของฐานรากที่สัมผัสดิน
ตัวอย่างเช่น ภาคกลาง ใช้ ฐานราก 1×2 เมตร(ยังไม่พูดถึงความหนานะ) จะรับน้ำหนักอาคารได้ 16 ตันครับ (8x1x2=16)ทีนี้ พอถึงเวลาการก่อสร้างจริง หน้าที่ของผู้รับเหมาก็จะต้องไปตรวจสอบสอบพื้นที่ จริงครับว่าชั้นดินแข็งที่ว่า รับน้ำหนักได้ 8 ตัน 10 ตันอยู่ครงไหน ลึกไปจากผิวดินอยู่เท่าไร
ส่วนมากอย่างน้อยๆ ควรจะลึกลงไปไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร โดยไม่รวมดินถมนะครับ ถ้ามีดินถมก็ต้องจากระดับดินถมลงไป เพราะดินถมรับน้ำหนักไม่ได้พอ

วิธีสังเกตุ ตอนคนงานขุด หรือแมคโคจ้วงลงไป คือลักษณะดินจะเป็นชั้นๆ มีสีต่างๆกัน และมีลักษณะดิน ไม่เหมือนกัน ตอนขุดลงไป คอยสังเกตุครับดินที่รับงน้ำหนักได้ดีควร จะเป็นดินแข็ง, ลูกรัง, ทราย หรือดินปนทราย, ถ้าเป็นดินเหนียว หรือดินปลูกต้นไม้ยังใช้ไม่ได้ ใหุ้ขุดลงไปอีก แต่ชั้นดินที่แข็งมันก็ยังเป็นชั้นๆอีกครับ ถ้าทะลุชั้นดินแข็งลงไปอาจจะกลายเป็นดินอ่อนอีกรอบก็ได้ไม่แน่

เพื่อนๆ อาจเคยเห็น อาคารบางอาคาร ที่อยู่ในบริเวณที่ไม่น่าจะต้องตอกเข็ม เช่นชายทะเล เชิงเขา แต่ ก็ยังตอกเข็มอีก เป็นเพราอะไร
ตอบคือ น้ำหนักของอาคารที่ลงในแต่ละเสาเข็มมันมากเกินกว่าที่จะทำฐานแผ่นั่นเองครับ ดินมันรับไม่ไหว ถ้าจะทำฐานแผ่ ฐานอาจต้องใหญ่มากๆ
วิศวกรเลยจำเป็นต้องออกแบบให้ตอกเข็ม ทั้งๆที่ตอกยาก

และฝาก นิดนึงครับ สำหรับ ท่านผู้ออกแบบทั้งหลาย ว่าการ ออกแบบอาคารที่มี span ยาวๆ หรือการออกแบบเสา คานที่ไม่ตรง grid line เยื้องไปเยื้องมาที่ท่านชอบนั้น จะทำให้อาคารนั้นมีน้ำหนักลงไปฐานรากมากกว่าปรกติ และก็เปลืองกว่าด้วยครับ
บางทีดินอาจรับไม่ไหวก็ได้ ถ้าสามารถเลือกได้ควรออกแบบให้เป็น กริดๆ ตารางๆ และก็ span เสาไม่ยาวเกินไปครับ เรื่องนี้ผมเถียงกับสถาปนิกที่เป็นเพื่อนกันมานานมาก แบบว่าจะเอาถูกๆ แต่เล่นออกแบบ ยึกยักๆ กริดไลน์เยอะมาก span ก็ห่างๆ พอเห็นขนาด กับจำนวนเสาเข็มก็แทบเป็นลมเรื่องราคาค่าก่อสร้าง? แต่ก็อย่างว่าทำไงได้? การออกแบบอาคารให้ถื่อเกินไปบางที ก็รับไม่ได้เหมือนกันครับ
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง ประมาณราคากลาง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
tags:รับประมาณราคา รับถอดแบบ  ถอดแบบประมาณราคา ประมูลงานก่อสร้าง ประเมินราคา BOQ. ประเมินราคาก่อสร้างรับสร้างบ้าน,รับสร้างหอพัก,รับสร้างห้องเช่า,รับสร้างอาคารพาณิชย์,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างร้านค้าห้องแถว,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างโกดังสินค้า,รับต่อเติมบ้าน,รับต่อเติมห้องน้ำ,รับต่อเติมห้องครัว,รับต่อเติมที่จอดรถ,รับต่อเติมโรงงาน,รับต่อเติมอาคารสำนักงาน,รับต่อเติมคอนโด,รับสร้างบ้าน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างออฟฟิต,รับสร้างหอพัก,รับสร้างโรงงาน,รับตกแต่งภายใน

ความสำคัญของการประมาณราคา


ความหมายของการประมาณราคา หมายถึง การประมาณหรือการวิเคราะห์หา ปริมาณวัสดุ ค่าแรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ ซึ่งในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน เมื่อทำการแยกงานออกเป็นหมวดหมู่เสร็จแล้ว ก็จะสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยของต้นทุนก่อสร้างได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะคลาดเคลื่อนไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 5 %
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

น้ำหนักต่อเมตรของเหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ความรู้เรื่องเหล็ก - สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็ก 
ในการคำนวณน้ำหนักเหล็กโดยประมาณนั้น เหล็กเป็นวัสดุที่มีหลายรูปร่าง และหลายขนาด ดังนั้นการคำนวณหาน้ำหนักเหล็กโดยประมาณจึงมีสูตรที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของเหล็ก ดังนี้
น้ำหนัก (กก.) = เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062 


ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณา 4 ประการ

1. ผิวเหล็ก
- เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
- เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น
2. เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักถูกต้อง
- เช่นเหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาวเหล้กเส้นกลมมาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
3. เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย
4. เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย

เลือกซื้อ 'เหล็กเต็ม' เพื่อความปลอดภัย 
อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ วันเสาร์ ที่ 01 ตุลาคม 2554 
http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=494&contentId=166747
หากจะพูดถึงเรื่อง “เหล็ก” ที่ใช้ในงานก่อสร้าง หลายคนอาจรู้จักแค่เพียง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กฉาก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเหล็กทั้งหลายยังมีการแบ่งเป็น “เหล็กเต็ม” กับ “เหล็กเบา” อีกด้วย 

เหล็กเต็ม หรือ เหล็กโรงใหญ่ หมายถึงเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และน้ำหนักของเหล็กได้มาตรฐาน มอก. แต่ เหล็กเบา หรือ เหล็กโรงเล็ก เป็นเหล็กที่ผลิตให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน มอก. มักเป็นเหล็กรีดซ้ำ (นำเศษเหล็กที่ใช้งานแล้ว หรือเศษเหล็กเสียสภาพมารีดใหม่อีกครั้ง)

ในตลาดเหล็กทั่วประเทศ เหล็กเบาจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 10-15% และจะมีราคาต่ำกว่าเหล็กเต็มประมาณ 40สตางค์ – 1 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 
การเลือกซื้อเหล็กเบา มาใช้ในงานก่อสร้าง แม้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีราคาที่ถูกกว่าเหล็กเต็ม แต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย เพราะขนาด ความยาว และน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่แบบกำหนดไว้ได้ 
    
ลาภทวี เสนะวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ งานคอนโดมิเนียม งานก่อสร้างรถไฟฟ้า โอกาสเจอเหล็กเบาน้อยมาก แต่งานก่อสร้างโครงสร้างเล็ก ๆ เช่น งานโรงจอดรถ หรืองานต่อเติมบ้าน  ระบบควบคุมไม่ดี มีโอกาสเจอเหล็กเบาสูงมาก เจ้าของบ้านเองมักไม่รู้ และไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่มักยกหน้าที่เลือกซื้อเหล็กให้กับผู้รับเหมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องมีความรับผิดชอบ ผลิตเหล็กตามมาตรฐาน”

วิธีการตรวจสอบ “เหล็กเต็ม” สามารถทำได้โดย การนำเหล็กที่มีความยาว 1 เมตรมาชั่ง แล้วนำน้ำหนักที่ได้ไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักต่ำสุดที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน บังคับ มอก. ถ้ามีน้ำหนักน้อยกว่าแสดงว่าเป็นเหล็กเบา ซึ่งไม่ควรนำมาใช้ก่อสร้าง

ถ้าไม่มีเครื่องมือตรวจวัด ชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือการตรวจดูเส้นผ่าศูนย์กลาง เพราะเหล็กเบามักถูกรีดให้มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามเหล็กเต็มกับเหล็กเบาก็มักมีขนาดไม่ต่างกันมากนัก มองด้วยตาเปล่าอาจลำบาก

“ผู้บริโภคต้องยืนยันในหลักการที่จะใช้เหล็กเต็มที่ได้มาตรฐาน เพราะเหล็กเป็นโครงสร้างสำคัญของบ้าน  เจ้าของบ้านต้องบังคับให้ผู้รับเหมารู้ว่าเราใส่ใจเรื่องนี้ ผู้ผลิตเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ อย่างทาทาสตีลเองก็จะตีตราทาทาทิสคอนลงบนเหล็กทุกเส้น เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าใครเป็นผู้ผลิต” ลาภทวี เสนะวงษ์ กล่าวสรุป
สำหรับลักษณะเหล็กเต็มที่ดี มีคุณภาพ ทาทาสตีลแนะนำให้พิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ประการ 1. ต้องมียี่ห้อ ขนาดระบุบนเหล็กเส้น 2. ผิวเหล็กกลมต้องเรียบเกลี้ยงไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดเส้น 3. เส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักต้องถูกต้องตามมาตรฐาน 4. เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หัก ง่าย 5. เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปใน     เนื้อเหล็ก.
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
tags:รับประมาณราคา รับถอดแบบ  ถอดแบบประมาณราคา ประมูลงานก่อสร้าง ประเมินราคา BOQ. ประเมินราคาก่อสร้างรับสร้างบ้าน,รับสร้างหอพัก,รับสร้างห้องเช่า,รับสร้างอาคารพาณิชย์,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างร้านค้าห้องแถว,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างโกดังสินค้า,รับต่อเติมบ้าน,รับต่อเติมห้องน้ำ,รับต่อเติมห้องครัว,รับต่อเติมที่จอดรถ,รับต่อเติมโรงงาน,รับต่อเติมอาคารสำนักงาน,รับต่อเติมคอนโด,รับสร้างบ้าน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างสำนักงาน,รับสร้างโกดัง,รับสร้างออฟฟิต,รับสร้างหอพัก,รับสร้างโรงงาน,รับตกแต่งภายใน

ลักษณะราคาค่าก่อสร้าง


           องค์ประกอบมาตรฐานราคาประกอบด้วย ค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ (ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร) ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการก่อสร้างและกำไรของผู้รับเหมา และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และสบทบกองทุนต่าง ๆ (0.96%) โดยไม่รวมค่าดอกเบี้ยลงทุนก่อสร้าง บริหารโครงการ ออกแบบ ควบคุมงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าบริหารการขาย
 1. เป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม (รวมช่องบันได ช่องลิฟท์ พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ) ไม่ใช่ตามพื้นที่ใช้สอยสุทธิ หรือไม่ได้แยกตามราคาที่อาจแตกต่างกันตามประเภทใช้สอย เช่น ห้องนอน ห้องครัว เฉลียง ระเบียง เป็นต้น
 2. ราคาต่อตารางเมตรนี้คิดเฉพาะในขอบเขตโครงสร้างอาคารเป็นหลัก เช่น พื้นที่ซักล้างหรือที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม รวมทั้งระเบียงชั้นบน ส่วนพื้นที่ซักล้าง ระเบียงชั้นล่างหรือพื้นที่ถนนที่ยื่นออกจากตัวบ้าน ไม่นับรวมในพื้นที่ก่อสร้างนี้
 3. ราคาต่อตารางเมตรนี้ ไม่รวมค่าโฆษณา ดอกเบี้ย ค่านายหน้าการขาย แต่เป็นราคาเพื่อประมูลก่อสร้าง
 4. ค่าก่อสร้างนี้ ไม่รวมค่ากำแพงกันดินในระหว่างการก่อสร้าง (sheet pile) หรือกรรมวิธีในการก่อสร้างพิเศษไปจากทั่วไป
 5. แต่ราคาต่อตารางเมตรนี้ อาจสูงหรือต่ำกว่าราคารับเหมาที่มีการรับเหมากันก็ได้ เพราะราคารับเหมาก่อสร้างขึ้นอยู่กับการแข่งขัน ซึ่ง อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนราคาต่อตารางเมตรที่คำนวณนี้มาจากพื้นฐานการถอดแบบก่อสร้างตามราคาวัสดุ-ค่าแรงปกติ
สิ่งที่ควรเข้าใจเพิ่มเติม
          สิ่งที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับค่าก่อสร้างก็คือ แม้ราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ไม่ใช่หมายความว่าราคาขายอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ยังขึ้นอยู่กับค่าที่ดินด้วย และ ยังขึ้นอยู่กับภาวะตลาด อุปทานในท้องตลาดอีกด้วย ในบางครั้งค่าก่อสร้างขึ้น แต่ราคาอสังหาริมทรัพย์อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน
          ค่าก่อสร้างที่กำหนดนี้ใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในพื้นที่อื่นผู้ใช้ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยควรมีเหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยนด้วย และให้คำนึงถึงปัจจัยด้านการขนส่ง อัตราค่าแรงและค่าครองชีพในท้องถิ่น อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีอยู่หรือหาง่ายหรือไม่ในท้องถิ่นนั้น และปัจจัยด้านการรับน้ำหนักของดิน (บางแห่งอาจแข็งแรงมากจนไม่ต้องตอกเสาเข็ม) เพื่อนำมาปรับราคาค่าก่อสร้าง
สิ่งที่ไม่ครอบคลุมในค่าก่อสร้างนี้ 
          ในกรณีที่รูปแบบอาคารแตกต่างจากที่มีข้อกำหนดไว้มาก ผู้ประเมินสมควรใช้วิธีคำนวณถอดแบบในรายละเอียด จะใช้ราคาต่อตารางเมตรนี้ไม่ได้
          มีผู้เสนอจำนวนหนึ่งให้ทำการกำหนดค่าก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น รั้ว สระว่ายน้ำ สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ฯลฯ แต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ มีความหลากหลายในการก่อสร้าง ไม่มีมาตรฐานที่ตรงกัน การกำหนดราคาค่าก่อสร้างจึงต้องทำอย่างละเอียด ประธานจึงแนะนำให้ทำการถอดแบบก่อสร้างในรายละเอียดของแต่ละรายการ สำหรับเหตุผลที่ยังไม่กำหนดราคาค่าก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ก็คือ รั้ว ขึ้นอยู่กับสภาพดิน การถมที่ การมีคานยึด (stay) หรือไม่ วัสดุ ฯลฯ
 • สระว่ายน้ำ มีสระทั้งแบบมาตรฐาน สร้างใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน รวมทั้งมีสระว่ายน้ำที่หลากหลายแบบ freeform สำหรับอาคารต่าง ๆ
 • สถานีบริการน้ำมัน มีมาตรฐานที่แตกต่างกันตามจำนวนหัวจ่าย ประเภทน้ำมันและถังเก็บน้ำมัน
 • โรงแรม ขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรม การตบแต่งตามข้อกำหนดของแต่ละเครือโรงแรม
 • ห้องใต้ดิน ไม่มีมาตรฐานของห้องประเภทนี้
 • ห้องนิรภัย เป็นห้องที่มีความซับซ้อนสูง ขึ้นกับการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างมากและมีการสร้างจำนวนน้อย
 • โรงเรือนเลี้ยงไก่-สุกร มีความหลากหลายเช่นกัน ตั้งแต่โรงเลี้ยงแบบเปิด-แบบปิด ยังไม่มีมาตรฐานโรงเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
BOQ-THAI 
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

ราคาค่าก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างอิฐมอญและอิฐมวลเบา QCON

คุณสมบัติ
หน่วย
อิฐมอญครึ่งแผ่น
คอนกรีตมวลเบา Q-CON
น้ำหนักรวมปูนฉาบ 2 ด้าน
กก./ตร.ม.
180
90
จำนวนก้อนใช้งาน
ก้อน/ตร.ม.
130 - 145
8.33
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม, OTTV
วัตต์/ตร.ม.
58 - 70
32-42
อัตราการกันเสียง
เดซิเบล
38
43
อัตราการกันไฟที่ 1,100 องศาเซลเซียส
ชั่วโมง
1 - 2
4
ความเร็วในการก่อ
ตร.ม./วัน
5 - 10
15 - 25
เปอร์เซ็นต์สูญเสีย / แตกร้าว
10-30%
0-3%
การเซาะร่องฝังงานระบบ
ยุ่งยาก
ทำได้ง่ายกว่า
คุณภาพวัสดุ
ไม่แน่นอน
สม่ำเสมอ เท่ากันทุกก้อน
การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
หล่อเสาเอ็นทับหลังและต้องมีค้ำยัน
ไม่ต้องเททับหลังและไม่ต้องมีค้ำยัน

ข้อมูลจาก www.qcon.co.th
ตารางราคาอิฐมอญและ QCON

รายการวัสดุ
อิฐมอญครึ่งแผ่น
Q-CON หนา 7.5 ซม.
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
รวม
ค่าวัสด
ค่าแรง
รวม
วัสดุก่อ
80.00
0.00
80.00
150.00
0.00
150.00
ปูนก่อ
40.00
55.00
95.00
9.00
40.00
49.00
ปูนฉาบ 2 ด้าน
2 x 58.00
2 x 50.00
216.00
2 x 45.00
2 x 45.00
180.00
เหล็กหนวดกุ้ง /
Metal Strap
3.00
0.00
3.00
8.00
0.00
8.00
เสาเอ็น/ทับหลัง คสล.
15.00
10.00
25.00
12.00
8.00
20.00
ราคาผนังรวม (บาท/ตร.ม.)
419.00
407.00จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
 ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.comบริการของเรา -
รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ - รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง - รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา - รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที - รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร - รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง - รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ - รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

ประมาณราคางานไม้แบบหล่อคอนกรีต


    งานไม้แบบหล่อคอนกรีต
                                - ไม้แบบหนา ๑” เนื้อที่ ๑ ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ ๑ ลูกบาศก์ฟุต
                                - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด ๓๐% ของปริมาณไม้แบบ
                                - ไม้ค้ำยันไม้แบบ
                                · ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคานคิด ๑ ตัน/ความยาว ๑ เมตร
                                ·  ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นคิด ๑ ตัน/ตารางเมตร
การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีตเนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง
- อาคารชั้นเดียว ลด ๒๐% ใช้ ๘๐%
                                - อาคาร ๒ ชั้น ลด ๓๐% ใช้ ๗๐%
                                - อาคาร ๓ ชั้น ลด ๔๐% ใช้ ๖๐%
                                - อาคาร ๔ ชั้นขึ้นไป ลด ๕๐% ใช้ ๕๐%
                การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ลดลงเฉพาะปริมาณวัตถุไม้แบบเคร่ายึดไม้แบบและไม้ค้ำยัน ส่วนค่าแรงคิดเต็มปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมด
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
BOQ-THAI
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

งานก่อสร้าง ควรจะเผื่อเหล็กเสริม ที่ต้องต่องอปลาย และเสียเศษ เท่าไรดีในงานก่อสร้าง ควรจะเผื่อเหล็กเสริม ที่ต้องต่องอปลาย และเสียเศษ เท่าไรดี
                - ในการคิดงานเพื่อประมูลงานก่อสร้างหรือเตรียมการสั่งเหล็กเพื่อก่อสร้าง ควรจะเผื่อเหล็กสำหรับต่อ งอปลาย และเศษของเหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็ก เส้นกลม ผิวเรียบ และเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ตามเกณฑ์ ดังนี้.-
                เหล็กเสริมขนาด
                  ๖   มม.    เผื่อ     ๕%
                  ๙   มม.    เผื่อ     ๗%
                ๑๐   มม.   เผื่อ     ๗%
                ๑๒  มม.   เผื่อ     ๙%
                ๑๕  มม.   เผื่อ  ๑๑%
                ๑๖  มม.   เผื่อ   ๑๑%
                ๑๙  มม.   เผื่อ    ๑๓%
                ๒๐  มม.   เผื่อ   ๑๓%
                ๒๒  มม.   เผื่อ  ๑๔%
                ๒๕  มม.   เผื่อ   ๑๕%
                ๒๘  มม.   เผื่อ   ๑๕%
                (ข้อมูลจากกรมโยธา)
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)

BOQ-THAI
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

ประมาณราคาปริมาณตะปูของงานประเภทต่าง ๆ

 ปริมาณตะปูของงานประเภทต่าง ๆ                               

 - งานวางคาน  ตง  และปูพื้นไม้  ใช้   ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร                              

  - งานติดตั้งโครงหลังคาไม้                               

 ·  ทรงเพิงแหงน ใช้  ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร
 ·  ทรงจั่ว  ใช้  ๐.๒๐  กก./ตารางเมตร                                

·  ทรงปั้นหยา  ใช้  ๐.๒๕  กก./ตารางเมตร                             

 ·  ทรงไทย  ใช้ ๐.๓๐  กก./ตารางเมตร

จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

BOQ-THAI 

พร้อมให้บริการ

ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com

บริการของเรา

- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ

- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง

- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา

- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที

- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร

- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง

- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

วิธีคิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง


ปัญหาหลักเรื่องหนึ่งที่มักจะเป็นข้อถกเถียงกันในการหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำการก่อสร้างให้ คือการที่เจ้าของหรือผู้ว่าจ้างต้องการจัดซื้อวัสดุเอง เพราะต้องการประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง เนื่องจากมักจะคิดกันว่าผู้รับเหมามีแนวโน้มที่อาจจะคิดราคาค่าวัสดุแพงหรือคิดปริมาณมากเกินจริง ดังนั้นจึงต้องการซื้อวัสดุเอง 


ในการที่จะทำการก่อสร้างบ้านหรือก่อสร้างโครงสร้างใดๆ นั้น ค่าก่อสร้างจะประกอบด้วยค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ไม่ใช่เพียงเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานเท่านั้นที่จะทำการก่อสร้างได้ ยังต้องมีค่าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งค่าดำเนินการก่อสร้างคือค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ขนส่ง ค่าบ้านพักคนงานที่ต้องสร้างหรือเช่าใกล้กับที่ก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์-เครื่องมือ ค่าเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น โม่ผสมคอนกรีต เครื่องดัดและเครื่องตัดเหล็ก เครื่องจี้คอนกรีต รถเครนสำหรับการยกของหนักหรือเทคอนกรีต ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าจากบ้านพักและการทำงาน ค่าเงินเดือนของพนักงาน
บางสัญญาก่อสร้างจะคิดแยกค่ากำไรอีกต่างหาก ด้วยการคิดรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าดำเนินการเป็นยอดรวมก่อน แล้วจึงคิดค่ากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากยอดรวม
นอกจากนี้ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่เป็นรูปนิติบุคคลจะมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเข้าไปด้วย ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ให้มองเห็นภาพดังนี้ครับ สมมติค่าวัสดุเท่ากับ 70 บาท ค่าแรงงานเท่ากับ 30 บาท รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็น 100 บาท คิดค่าดำเนินการ+กำไร 10% รวมเป็นค่าก่อสร้างได้ 100x1.10 = 110 บาท และถ้าต้องมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% จะเป็นค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 110x1.07 = 117.70 บาท
ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่ในรูปบริษัทแล้วจะประหยัดงบประมาณลงอีก 7% ซึ่งถ้าสร้างบ้านราคา 2,000,000 บาทก็ต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มอีก140,000 บาท
ตัวอย่างวิธีคิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขึ้นมานี้ ก็เพื่อต้องการให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมของที่มาของค่าก่อสร้างว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไรในเบื้องต้น เพื่อที่จะอธิบายว่าหากต้องการให้ผู้รับเหมารับทำเฉพาะค่าแรงจะมีความเป็นไปได้ในทางใด เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าผู้รับเหมามีช่องทางคิดราคาสูงจากค่าวัสดุได้ หากเจ้าของจัดซื้อวัสดุเองก็อาจจะช่วยลดค่าก่อสร้างลงได้
คำตอบของเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากกว่าการคิดแค่ซื้อของให้ผู้รับเหมา ถ้าเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถทำได้ทั้งเหมารวมวัสดุหรือเจ้าของจัดซื้อให้ เนื่องจากงานดังกล่าวอาจไม่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือใดๆ มากมาย ผู้รับเหมาแทบจะมาแต่ตัวก็ทำงานได้แล้ว
ตัวอย่างเช่น งานปูกระเบื้อง (โดยปกติกระเบื้องเจ้าของจะเป็นผู้ซื้อเองแทบทั้งสิ้นทุกงานอยู่แล้ว) ผู้รับเหมามาแต่ตัวและอุปกรณ์ประจำตัวเท่านั้น ให้เจ้าของจัดกระเบื้องและสั่งซื้อปูนทรายมาให้ทั้งหมด แบบนี้จึงจะเป็นภาพการรับค่าแรงล้วนๆ
แต่หากเป็นงานที่ต้องทำโครงสร้างด้วยการทำแบบเพื่อหล่อคอนกรีต เจ้าของคงไม่สามารถจัดซื้อแบบหล่อรวมทั้งอุปการนั่งร้านค้ำยันสำหรับการทำงานได้ เพราะเป็นของใช้ที่เมื่อเสร็จงานแล้วเจ้าของก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไป การคิดราคางานไม้แบบจึงจำเป็นต้องคิดทั้งค่าวัสดุและค่าแรง แต่เหล็กเสริมและคอนกรีตเจ้าของอาจจะเป็นผู้จัดหาให้ผู้รับเหมาได้
ข้อที่ต้องมีการกลงกันก่อนให้ชัดเจนในเรื่องการจัดซื้อวัสดุให้ผู้รับเหมา ก็คือหากเป็นงานที่มีการจัดทำปริมาณงานในรูปแบบรายละเอียดของงานทั้งหมด (BOQ) โดยมีรายการแสดงปริมาณของวัสดุที่ต้องใช้ ได้แก่เหล็กเสริมและคอนกรีต ควรจะต้องทำการตกลงให้ชัดเจนว่ากรณีที่มีการใช้เกินจากตารางปริมาณงาน ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยหลักการแล้วผู้รับเหมาจะยืนยันให้เจ้าของต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นของเจ้าของไม่ใช่ของผู้รับเหมา แต่อาจเป็นเพราะการคิดปริมาณงานตกหล่นตอนเสนอราคา ซึ่งกรณีดังกล่าวมองได้ว่าถ้าหากเป็นงานเหมาทั้งหมดผู้รับเหมาก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไป เจ้าของไม่ต้องรับผิดชอบ
ส่วนกรณีการคิดค่าดำเนินการและกำไร เมื่อเจ้าของเป็นผู้จัดหาวัสดุให้มักจะต้องคำนวณจากการรวมค่าวัสดุและแรงงานของทั้งหมดก่อน แล้วจึงคิดค่าดำเนินการกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ (ยกเว้นงานใหญ่มากๆ และเจ้าของจัดซื้อวัสดุบางส่วนเอง ไม่รวมค่าไม้แบบที่อย่างไรก็ต้องเป็นฝ่ายผู้รับเหมาเป็นผู้จัดทำ)
เพราะถ้าเป็นงานที่ไม่ใหญ่มาก การคิดค่าดำเนินการกำไรจากค่าแรงอย่างเดียวผู้รับเหมาคงไม่สามารถทำงานได้ ถึงแม้เจ้าของจะจัดซื้อหาวัสดุ แต่การทำงานผู้รับเหมาก็ต้องเป็นผู้จัดการอยู่ดี จึงควรต้องคิดค่าดำเนินการและกำไรจากราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความตกลงให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  

ที่มา นิตยสาร บ้านพร้อมอยู่ ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555

จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
BOQ-THAI 
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ


ความหมายของการประมาณราคา

คำว่า  ประมาณมีความหมายได้ความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วคือ ความหมาย ว่าไม่ตายตัวหรือไม่แน่นอน   แต่ใกล้เคียงหรือเกือบเท่า   เท่านั้น    ฉะนั้นคำว่า    การประมาณราคาก่อสร้างจึงหมายถึง  การคำนวณหาปริมาณและราคาของวัสดุก่อสร้าง   ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่ควรจะเป็น   สำหรับงานก่อสร้างหนึ่ง   โดยอาศัยหลักวิชาและข้อเท็จจริงของท้องตลาดรวมกับวิชาสถิติ    ราคาก่อสร้างที่ประมาณได้จึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริงหรือตรงกับราคาก่อสร้างจริง    แต่ก็อาจใกล้เคียงกับราคาการก่อสร้างจริง    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการของผู้ประมาณราคา   ผู้ประมาณราคาที่มีประสบการณ์จะป

ระมาณราคาได้ใกล้เคียงกับราคาจริงมาก   หรืออาจผิดจากราคาจริงเพียง  ร้อยละ 5 - 10   ของราคาจริงเท่านั้น

จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายBOQ-THAI 
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

คำนวณดินถมคิดเผื่อการยุบตัวงานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ   คิดเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยแรงคน
    1  งานถมทราย      เผื่อ  25%
    2  งานถมดิน          เผื่อ  30%
    3  งานถมลูกรัง       เผื่อ  35%
    4  งานถมอิฐหัก      เผื่อ  25%
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
BOQ-THAI 
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

การประมาณราคาค่ามุงกระเบื้องหลังคาลอนเล็กวิธีการประมาณราคาค่ามุงกระเบื้องหลังคาลอนเล็ก
ตัวอย่าง การคำนวณวัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดในงานมุงหลังคา  
  - กระเบื้องลอนเล็ก     = 215 แผ่น
  - ครอบกระเบื้องลอนเล็ก = 21 แผ่น
  - ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง  1" x 8" =22 ม.
  - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง  1" x 8" =31 ม.
  - ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง  1" x 6" = 31 ม.
  - ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนเล็ก =89 ตร.ม.
  - ขอยึดกระเบื้องลอนเล็ก =444 อัน
จัดทำบทความโดย: BOQ-Thai
วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก boqthai
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
BOQ-THAI 
พร้อมให้บริการ
ติดต่อ
โทร : 086-743-1141
Email : boqthai@gmail.com
บริการของเรา
- รับถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ. ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุ
- รับถอดแบบประมาณราคา คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง
- รับถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
- รับประเมินราคาค่าก่อสร้าง(BOQ)สามารถนำไปยื่นกู้ธนาคารได้ทันที
- รับถอดแบบบ้าน ประมาณราคา ค่าวัสดุ และ ค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
- รับถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณ ค่าวัสดุ ค่าแรง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง
- รับออกแบบเขียนแบบ พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ
- รับจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรเซ็นออกแบบ

boqthai@gmail.com

boqthai@gmail.com
โทร : 086-743-1141

รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บริการของเรา สนใจติดต่อ Tel.086-743-1141
1รับถอดแบบคำนวณวัสดุ ค่าแรงงาน ประมาณราคาและจัดทำ B.O.Qการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือต่อเติมบ้าน อาคาร
2.รับถอดแบบ รับประมาณราคาก่อสร้าง ทำBOQเพื่อใช้ในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
3.บริการถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคาเพื่อใช้เปรียบเทียบราคาในการจัดจ้างผู้รับเหมา
4.ใบประมาณราคา (BOQ) ถอดแบบปริมาณวัสดุ และค่าแรงงานเพื่อใช้ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง
5.รับถอดปริมาณวัสดุรับถอดแบบ รับประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อใช้ควบคุมปริมาณงาน วัสดุต่างๆในงานก่อสร้าง
6.รับประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำBOQเพื่อใช้ในการคิดปริมาณงานลด-เพิ่ม
7.ถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุ เพื่อใช้ควบคุมการเบิกจ่ายงวดของผู้รับเหมา
8.รับประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบบ้าน บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเม้นท์ เกสเฮาส์ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ออฟฟิต อาคารพาณิชย์ ร้านค้า
9.รับประมาณราคา ค่าวัสดุ ค่าแรง ปริมาณวัสดุ ตามแบบลูกค้า แบบบ้าน, แบบบ้านชั้นเดียว, แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านสวย,ขายแบบบ้าน, แบบรีสอร์ท, แบบบ้านราคาถูก, แบบแปลนบ้าน, แบบบ้านยกสูง, แบบทาวน์เฮาส์, แบบอาคารพาณิชย์,
10.ประมาณราคาตามแบบ ถอดแบบและประมาณราคา ใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุต่างๆเช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี

รับถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รับถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
คิดราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมราคาล้านต้นๆ ทาวน์โฮมราคาถูก คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม3ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม2ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮมสไตล์ Modern คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม ถอดแบบทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาทาวน์เฮ้าส์ ถอดแบบทาวน์โฮม ประมาณราคาทาวน์โฮม ถอดแบบอาคารพาณิชย์ ประมาณราคาอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร

ประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร
ก่อสร้าง ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง บ้าน การ ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง ราคา ประมาณการ ก่อสร้าง บ้าน การ คิด ราคา ค่า ก่อสร้าง บ้าน ใบ ประมาณ ราคา ค่า ก่อสร้าง ราคา ประเมิน ค่า ก่อสร้าง 255, รู้งบค่าก่อสร้าง ซื้อประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร BOQ ขายประมาณราคาเพื่อกู้ธนาคาร ธนาคารมาประเมินราคาบ้านธนาคารนัดประเมินราคาแบงค์ประเมินบ้านรับถอดแบบ ประมาณราคา ยื่นกู้ธนาคาร ประมาณราคา ยื่นกู้ธนาคารถอดแบบและประมาณราคาใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุรับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารทุกประเภท. ราคาค่าถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างรับถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ.เพื่อยื่นธนาคารและเพื่อก่อสร้าง รับถอดแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง BOQยื่นกู้ธนาคาร

รับประเมินราคางานก่อสร้าง

รับประเมินราคางานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
คิดราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมราคาล้านต้นๆ ทาวน์โฮมราคาถูก คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม3ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม2ชั้น คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮมสไตล์ Modern คำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรทาวน์โฮม ถอดแบบทาวน์เฮ้าส์ ประมาณราคาทาวน์เฮ้าส์ ถอดแบบทาวน์โฮม ประมาณราคาทาวน์โฮม ถอดแบบอาคารพาณิชย์ ประมาณราคาอาคารพาณิชย์ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์